Photo representing the subject of the blog
Niewidzialne Zagrożenie w Naszych Domach
Reading time: 2 minutes

Najnowsze posty

Niewidzialne Zagrożenie w Naszych Domach

Elektroodpady to aktualnie najszybciej rosnąca kategoria śmieci, które powstają w domu. Niewiele osób wie, że to nie tylko kable czy telefony, ale również niektóre zabawki, czy grające książeczki dla dzieci. To wszystkie zużyte urządzenia, działające na prąd czy beterie, również kable i ładowarki. Przeciętny Polak generuje rocznie około 12 kilogramów elektroodpadów, co może wydawać się niewielką ilością, ale w skali całego kraju sumuje się do znacznej liczby. Elektroodpady zawierają niebezpieczne dla zdrowia i środowiska substancje, takie jak ciężkie metale (np. ołów, rtęć, kadm) oraz inne toksyczne związki chemiczne. Te materiały, jeśli nie są odpowiednio przetwarzane, mogą wyciekać do gleby i wód gruntowych, zagrażają tym samym ekosystemom, czyli również zdrowiu ludzi i zwierząt. Szczególnie istotne jest to w okresach wzmożonego zakupu elektroniki, jak czarny piątek (Black Friday) czy przedświąteczne zakupy.

Podczas wymiany starego sprzętu na nowy, kluczowe jest odpowiedzialne pozbywanie się starych urządzeń. Nie mogą one być wyrzucone do zwykłych koszy na śmieci, a informuje o tym symbol przekreślonego kontenera, który znajdziecie na każdym elektroodpadzie.

Istnieje kilka opcji zrobienia tego:

 

  • oddanie sprzętu w sklepie przy zakupie nowego (sprzedawcy mają obowiązek przyjęcia starego urządzenia),
  • sprzęt małych rozmiarów (którego żaden wymiar nie przekracza 25cm) oddaj w sklepie z elektroniką o powierzchni sprzedaży pow. 400m2,
  • oddanie przy dostawie nowego produktu (po wcześniejszym zgłoszeniu sprzedawcy),
  • oddanie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dostępnego w danej gminie,
  • a także wrzucenie do pojemników na elektroodpady.

Świadomość względem elektroodpadów jest kluczowa w dzisiejszych czasach. Dzięki temu stajemy się wzorem do naśladowania dla naszych bliskich, przyjaciół i społeczności. Nasze decyzje i działania, choć mogą wydawać się niewielkie, mają siłę inspirowania innych do podobnych, świadomych wyborów. Kiedy decydujemy się na recykling, czy świadome zakupy elektroniki, pokazujemy, że troska o środowisko i nasza wspólna przyszłość to nie tylko kwestia globalnych inicjatyw, ale także codziennych, lokalnych działań.

Na stronie www.elektro3000.pl możecie Państwo dowiedzieć się więcej informacji na temat elektroodpadów.

"Materiał powstał w ramach publicznych kampanii  edukacyjnych prowadzonych przez  RLG Systems Polska sp z o.o."