Photo representing the subject of the blog
Pierwsza polska analogowa misja kosmiczna z udziałem kobiet!
Reading time: 2 minutes

Najnowsze posty

Źródło: urania.edu.pl

Pierwsza polska analogowa misja kosmiczna z udziałem kobiet!

W listopadzie 2022 roku grupa studentek Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zrealizowała wyjątkową misję kosmiczną. Projekt DEMETER był pierwszą w Polsce, a drugą w Europie, pełną analogową misją kosmiczną, w której skład wchodziły tylko kobiety. Sześć dziewcząt, studiujących Inżynierię Biomedyczną oraz Fizykę Medyczną, podjęło się wyzwania, by przeprowadzić różnorodne eksperymenty i testy, mające na celu zbadanie wpływu izolacji i zmienionego środowiska na organizmy kobiet.

 

Przygotowanie na każdą ewentualność

 

Misje analogowe to testy terenowe przeprowadzane w lokalizacjach, które mają fizyczne podobieństwa do ekstremalnych środowisk kosmicznych. Ich celem jest zbieranie danych i testowanie technologii oraz strategii, które mają być wykorzystane podczas prawdziwych misji kosmicznych. NASA oraz inne agencje kosmiczne na całym świecie wykorzystują misje analogowe, aby zdobyć wiedzę na temat zachowania się człowieka i sprzętu w warunkach ekstremalnych, takich jak izolacja, zmniejszona grawitacja czy brak dostępu do odpowiednich zasobów. Dzięki tym testom można lepiej przygotować się do realizacji długoterminowych misji kosmicznych, takich jak loty na Marsa czy powrót na Księżyc, co z kolei pozwala na dalszy rozwój nauki i technologii w dziedzinie kosmicznej.[1]

 

Kobiety na misji kosmicznej

 

DEMETER to 55 symulacja misji kosmicznej w Polsce, ale to pierwsza, w której załogę stanowią wyłącznie kobiety. Członkinie załogi to studentki AGH studiujące na kierunkach Inżynieria Biomedyczna oraz Fizyka Medyczna, działające w Kole Naukowym AstroBio AGH przy Centrum Technologii Kosmicznych. Misja trwała 7 dni i skupiła się na eksperymentach związanych z produkcją żywności, optymalizacją zużycia wody oraz analizą psycho-fizjologicznych aspektów kobiet w izolacji. W skład załogi wchodziły: Magdalena Bator, Wiktoria Foryś, Martyna Garbińska, Wiktoria Tokarczyk, Marta Gajewska i Lidia Dyląg. Natomiast organizatorami symulacji byli Analog Astronaut Training Center oraz Centrum Technologii Kosmicznych AGH.[2]

 

Profesor Tadeusz Uhl, dyrektor CTK AGH, jest zdania, że misja DEMETER jest niezwykle wartościowa, a badania przeprowadzone przez grupę studentek są bardzo istotne dla długotrwałych lotów kosmicznych. Wyraził również radość z faktu, że misja ta może być realizowana w partnerstwie z Centrum Technologii Kosmicznych AGH i została objęta patronatem Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA).[3]

Źródło: linkedin.com

Istotny krok w kierunku przyszłych lotów kosmicznych

 

Warto pamiętać, że misje analogowe to nie tylko eksperymenty naukowe, ale również praktyczna nauka dla studentów, którzy uczestniczą w takich projektach. Dzięki temu mogą zdobywać doświadczenie, rozwijać umiejętności i kreatywność, a także nawiązywać kontakty z innymi naukowcami i specjalistami w swojej dziedzinie.

 

Warto wspierać takie projekty, ponieważ pomagają one w rozwoju technologii i wiedzy potrzebnej do przyszłych wypraw kosmicznych. Badania przeprowadzone podczas misji DEMETER to istotny krok w kierunku lepszego zrozumienia, jak organizmy ludzkie i technologie mogą przetrwać w warunkach kosmicznych. A ich wyniki są bardzo ważne dla przyszłych projektów dotyczących kolonizacji Marsa i innych planet, ponieważ mogą pomóc w opracowaniu strategii związanych z produkcją żywności, optymalizacją zużycia wody, a także opieką nad załogą podczas długich lotów kosmicznych.

 

 

 

Literatura:

[1] https://www.nasa.gov/analogs/what-are-analog-missions

[2]https://www.linkedin.com/posts/agh-university-of-science-and-technology_agh-activity-7003667006595993600-I26y?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

[3]https://www.urania.edu.pl/index.php/wiadomosci/demeter-pierwsza-w-polsce-zenska-misja-analogowa

Powyższy artykuł powstał wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest reklamą. Nie ponosimy żadnych korzyści finansowych, ani innych korzyści związanych z jego publikacją.

Autor:  Michał Wiktorowicz