Photo representing the subject of the blog
Mikrofalowe urządzenie do niszczenia roślin inwazyjnych: nowatorskie rozwiązanie z polskiego uniwersytetu
Reading time: 2 minutes

Najnowsze posty

Dr hab. inż. Krzysztof Słowiński, prof. URK - lider zespołu badawczego zaangażowanego w walkę z roślinami inwazyjnymi. / Materiały własne

Mikrofalowe urządzenie do niszczenia roślin inwazyjnych: nowatorskie rozwiązanie z polskiego uniwersytetu

Naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugo Kołłątaja w Krakowie opracowali innowacyjne urządzenie, które może stanowić przełom w walce z roślinami inwazyjnymi, takimi jak barszcz Sosnowskiego czy rdestowiec japoński. Zespół badawczy, na czele którego stoi dr hab. inż. Krzysztof Słowiński, prof. URK, łączy wiedzę z dziedzin leśnictwa, rolnictwa oraz inżynierii mechanicznej. W projekcie uczestniczy również dr inż. Beata Grygierzec, która wniosła wiedzę z zakresu roślin inwazyjnych.

 

Nowe urządzenie mikrofalowe to samobieżny robot sterowany za pomocą pilota, który skutecznie niszczy rośliny inwazyjne. W przeciwieństwie do dotychczasowych metod, które polegają na niszczeniu części nadziemnej roślin mechanicznie lub chemicznie, technologia opracowana przez polskich naukowców pozwala na trwałe zniszczenie rośliny, docierając także do korzeni i nasion. Dzięki temu, możliwe jest zastosowanie metody ekologicznej, bez użycia zbędnych dodatkowych środków. Urządzenie emituje promieniowanie mikrofalowe o częstotliwości 2,4 GHz, które dociera do korzeni i nasion roślin. W efekcie, nasiona są nagrzewane do temperatury wynoszącej 48°C, co prowadzi do zniszczenia białek i uniemożliwia  rozwój nasion w następne pokolenie rośliny. Tym samym jedno zastosowanie urządzenia pozwala na skuteczną eliminację inwazyjnych czy niepożądanych roślin. Robot posiada także kosiarkę, która ścina rośliny przed emisją mikrofal.

 

Moc anten oraz głębokość penetracji mikrofal zostały dostosowane do skutecznego zwalczania roślin inwazyjnych. W przypadku barszczu Sosnowskiego, badania wykazały, że docieranie mikrofal na głębokość około 5 cm jest wystarczające, aby całkowicie zniszczyć roślinę, włącznie z jej korzeniami i nasionami. Automatyzacja procesu eliminacji roślin inwazyjnych, poprzez zastosowanie robota, zmniejsza ryzyko negatywnego wpływu na zdrowie ludzi oraz zwiększa efektywność działań.

Robot w akcji i bezlitosna walka z barszczem Sosnowskiego, chroniąc ekosystemy i bioróżnorodność. /

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Polski projekt jest pierwszym tego typu w kraju, choć podobne podejście z zastosowaniem mikrofal do niszczenia traw zostało już wykorzystane w Australii. Niemniej jednak, innowacyjne urządzenie polskiego zespołu jest znacznie bardziej zaawansowane technologicznie, co pozwala na większą skuteczność w walce z roślinami inwazyjnymi.

 

Zastosowanie tego typu rozwiązań do niszczenia roślin inwazyjnych wydaje się być ekologiczną alternatywą dla obecnie stosowanych metod. Brak konieczności używania chemikaliów, takich jak pestycydy, sprawia, że metoda ta jest mniej obciążająca dla środowiska i przyrody. W przypadku zastosowania technologii opartej na fotowoltaice robot będzie zasilany energią odnawialną, co jeszcze bardziej powinno zminimalizować jego wpływ na otoczenie.

 

W ramach kolejnych etapów projektu naukowcy planują udoskonalić swoje urządzenie, aby zwiększyć jego skuteczność i zakres działania. Ponadto, przeprowadzone zostaną badania mające na celu sprawdzenie, czy technologia mikrofalowa jest skuteczna również w przypadku innych gatunków roślin inwazyjnych, co może otworzyć drogę do powszechnego wdrożenia tego rozwiązania. Finansowanie projektu pochodzi zarówno z krajowych źródeł, jak i z programów Unii Europejskiej. Władze lokalne oraz organizacje ekoaktywistyczne wykazują duże zainteresowanie badaniami, mając nadzieję, że opracowana technologia pozwoli na skuteczniejszą walkę z roślinami inwazyjnymi, które stanowią zagrożenie dla lokalnych ekosystemów i zrównoważonego rozwoju.

 

W przyszłości mikrofalowe urządzenie do niszczenia roślin inwazyjnych może znajdzie szerokie zastosowanie w rolnictwie, leśnictwie oraz zarządzaniu przestrzenią miejską. W miarę dalszego rozwoju technologii oraz zwiększenia efektywności, istnieje szansa, że to ekologiczne rozwiązanie stanie się standardem w walce z inwazyjnymi gatunkami roślin na całym świecie.

Powyższy artykuł powstał wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest reklamą. Nie ponosimy żadnych korzyści finansowych, ani innych korzyści związanych z jego publikacją.

Autor:  Michał Wiktorowicz