Photo representing the subject of the blog
Na tropie energetyki przyszłości: Polska stawia na małe reaktory jądrowe
Reading time: 2 minutes

Najnowsze posty

Na tropie energetyki przyszłości: Polska stawia na małe reaktory jądrowe

Polska energetyka stawia na innowacje, wybierając technologię małych reaktorów jądrowych (SMR) BWRX-300 GE Hitachi, aby przyspieszyć transformację energetyczną kraju. Orlen Synthos Green Energy (OSGE) przy współpracy z międzynarodowymi partnerami, bierze na celownik reaktory jądrowe nowej generacji, które łączą bezpieczeństwo, efektywność i ekologiczną odpowiedzialność.

 

BWRX-300 GE Hitachi opiera się na 70-letniej wiedzy GE Hitachi i wprowadza pasywną ochronę, wykorzystując prawa fizyki, takie jak grawitacja i konwekcja cieplna. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej uznaje to za kierunek rozwoju bezpieczeństwa. Małe wymiary reaktora pozwalają na bezpieczne umiejscowienie w pobliżu siedzib ludzkich, co jest ważne dla zastosowań ciepłowniczych. Strefa wyłączenia może być ograniczona do płotu elektrowni.

 

Decyzja o wyborze tych reaktorów nie była przypadkowa – po dwuletniej analizie dostępnych technologii reaktorów jądrowych, świadomie postawiono na SMR jako najlepsze rozwiązanie dla polskiego systemu energetycznego. Reaktory o mocy 300 MW idealnie wpisują się w potrzeby transformacji, zastępując większość wyłączonych aktywów węglowych o mocy 200 MW. Technologia ta może zastąpić aktywa węglowe 1 do 1 do 2040 roku.

Mały, ale potężny - nowoczesny reaktor jądrowy BWRX-300 GE Hitachi, który przyspiesza transformację energetyczną Polski, zaprezentowany na konferencji.

Lokalizacje reaktorów jądrowych zostały wybrane na podstawie wieloetapowej analizy przeprowadzonej przez specjalistów z różnych dziedzin, w tym Główny Instytut Górnictwa, Geofizykę Toruń, Instytut Geofizyki PAN i Energoprojekt-Katowice S.A. W pierwszym etapie, przeskanowano ponad 80 potencjalnych lokalizacji. Następnie, w wyniku szczegółowych analiz, wyłoniono kilka miejsc, które spełniały wymagania techniczne, bezpieczeństwo oraz kryteria ekonomiczne i społeczne. Prezes OSGE, wskazał siedem lokalizacji w Polsce do głębokiej analizy, które odpowiadają na różnorodne potrzeby energetyki polskiej. Wybrane lokalizacje spełniają kryteria tektoniki, sejsmiki, bezpieczeństwa i dostępności wody, nie wykazując zagrożeń ze strony człowieka czy czynników przyrodniczych. Wśród lokalizacji znajdują się takie miasta jak Włocławek, Stawy Monowskie, Ostrołęka, Dąbrowa Górnicza, Tarnobrzeg, Stalowa Wola i Kraków. Inwestycje mają na celu zaspokojenie potrzeb przemysłu, transformacji ciepłownictwa oraz systemu elektroenergetycznego dążącego do zerowej emisji.

 

Dla lokalizacji w Warszawie trwają obecnie prace nad znalezieniem odpowiedniego miejsca na umiejscowienie reaktora jądrowego. W związku z tym OSGE współpracuje z PGNiG Termika i Głównym Instytutem Górnictwa, który przeprowadza analizy geofizyczne, środowiskowe i bezpieczeństwa. Do tej pory nie znaleziono żadnych elementów, które wykluczałyby którąkolwiek z lokalizacji, ale decyzje środowiskowe będą stanowiły wyzwanie. W przypadku lokalizacji Włocławek i Stawy Monowskie, GE Hitachi podjął prace w zakresie monitoringu sejsmicznego.

 

Jak deklaruje prezes OSGE, zastosowana technologia ewolucyjna reaktorów była wcześniej sprawdzona i znalazła zastosowanie w 67 miejscach na świecie, m.in. w USA, Finlandii, Szwecji, Szwajcarii, Hiszpanii i na Tajwanie. Ponadto GE Hitachi ma zamiar zapewnić sprawdzony łańcuch dostaw, istniejące turbiny i kluczowe elementy reaktora, co może przełożyć się na lepszą ekonomię technologii. Umowa dotycząca projektu została podpisana w ubiegłym miesiącu, a prace już trwają.

 

Wdrożenie technologii SMR w Polsce ma przyczynić się do osiągnięcia celów klimatycznych i zredukowania emisji dwutlenku węgla, co jest zgodne z polityką Unii Europejskiej. Dodatkowo, wzmocni ona niezawisłość energetyczną kraju poprzez dywersyfikację źródeł energii. Inwestycje w SMR mają również istotne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki, tworząc nowe miejsca pracy i przyczyniając się do rozwoju sektora naukowo-badawczego, a współpraca z międzynarodowymi partnerami umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń, co przyczyni się do zdobycia kompetencji niezbędnych do rozwoju sektora jądrowego.

Powyższy artykuł powstał wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest reklamą. Nie ponosimy żadnych korzyści finansowych, ani innych korzyści związanych z jego publikacją.

Autor:  Michał Wiktorowicz