Photo representing the subject of the blog
Tajemniczy sprzymierzeniec Parkinsona? Odkrycie, które może zmienić przyszłość terapii
Reading time: 2 minutes

Najnowsze posty

Tajemniczy sprzymierzeniec Parkinsona? Odkrycie, które może zmienić przyszłość terapii

Choroba Parkinsona, występujące schorzenie neurodegeneracyjne, dotyka przede wszystkim ludzi w podeszłym wieku. Dzięki wspólnym badaniom naukowców z Uniwersytetu Helsińskiego oraz innych zespołów badawczych odkryto, że bakterie Desulfovibrio mogą pełnić istotną funkcję w patogenezie tego schorzenia.

Zaskakujący związek: bakterie Desulfovibrio a choroba Parkinsona

 

Parkinson jest chorobą prowadzącą do zaburzeń ruchowych, które mogą być wynikiem nagromadzenia białka alfa-synukleiny w komórkach nerwowych. Choć dokładna przyczyna schorzenia nie jest jeszcze znana, wyniki badań sugerują związek między chorobą Parkinsona a mikrobiotą jelitową oraz jej wpływem na funkcjonowanie jelit. W 2021 roku profesor Per Saris opublikował prace, które wykazały większe stężenie bakterii z rodzaju Desulfovibrio u pacjentów z chorobą Parkinsona. Chińscy naukowcy przeprowadzili podobne badania, które potwierdziły te wyniki.

 

Bakterie a rola w rozwoju choroby Parkinsona

 

Naukowcy z Uniwersytetu Helsińskiego przeanalizowali próbki kału 20 pacjentów z chorobą Parkinsona oraz 20 osób zdrowych. Odkryli, że bakterie Desulfovibrio występują we wszystkich próbkach od osób z chorobą Parkinsona, a ich stężenie było większe niż u osób zdrowych. Co więcej, zagęszczenie tych bakterii korelowało z nasileniem objawów choroby. Natomiast chińscy naukowcy w powtórzonym eksperymencie sprawdzali bakterie w próbkach kału od 47 osób z chorobą Parkinsona i 43 zdrowych. Okazało się, że bakterie Desulfovibrio występują obficiej u osób z Parkinsonem i są dodatnio skorelowane z ciężkością choroby.


Desulfovibrio to Gram-ujemne bakterie, które wytwarzają siarkowodór oraz lipopolisacharyd. Niektóre szczepy produkują również magnetyt, co może potencjalnie prowadzić do oligomeryzacji (łączenia małych cząsteczek, zwanych monomerami, w celu utworzenia większych struktur, zwanych oligomerami) i agregacji białka alfa-synukleiny, które występuje naturalnie w ludzkim organizmie, głównie w aksonalnych zakończeniach komórek nerwowych, gdzie odgrywa rolę w regulacji uwalniania neuroprzekaźników. Substancje te mogą mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju choroby Parkinsona.

Agregacja alfa-synukleiny w komórce nerwowej. / grupa badawcza Timo Myöhänen

Nowe horyzonty terapeutyczne

 

Odkrycie potencjalnej roli bakterii Desulfovibrio w chorobie Parkinsona może prowadzić do nowych możliwości terapeutycznych, takich jak wczesne identyfikowanie osób zagrożonych oraz opracowywanie innowacyjnych metod leczenia. Przykładowo, osoby zwiększonego ryzyka mogą być monitorowane, a bakterie te mogą być marginalizowane w ekosystemie jelit.

 

Warto jednak pamiętać, że to odkrycie nie wskazuje, że bakterie Desulfovibrio są jedynym czynnikiem prowadzącym do choroby Parkinsona. Jest to złożone schorzenie, które ma wiele przyczyn, a wyniki tych badań jedynie sugerują jeden z potencjalnych, pośrednich czynników wpływających na jego rozwój.

Odkrycie prawdopodobnej roli bakterii Desulfovibrio w chorobie Parkinsona rzuca nowe światło na patogenezę tego schorzenia. Wskazuje na konieczność dalszych badań nad wpływem mikrobioty jelitowej na rozwój chorób neurodegeneracyjnych, jak również na znaczenie bakterii w ogólnym funkcjonowaniu organizmu człowieka.

 

Potrzeba dalszych badań, aby potwierdzić rolę tego rodzaju bakterii w rozwijaniu choroby Parkinsona i potwierdzenia, czy występuje tutaj związek przyczynowo-skutkowy, czy jedynie koincydencja. Dalsze badania w tej dziedzinie mogą prowadzić do opracowania nowych strategii leczenia choroby Parkinsona, co zwiększyłoby efektywność terapii i poprawiło jakość życia pacjentów.

 

 

Literatura:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcimb.2021.652617/full

https://medicalxpress.com/news/2023-05-potential-parkinson-disease.html

https://link.springer.com/article/10.1007/s00253-023-12489-1

https://www.euractiv.pl/section/zdrowie/news/finlandia-naukowcy-odkryli-przyczyne-choroby-parkinsona/

 

Powyższy artykuł powstał wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest reklamą. Nie ponosimy żadnych korzyści finansowych, ani innych korzyści związanych z jego publikacją.

Autor:  Michał Wiktorowicz