Photo representing the subject of the blog
Srebrny medal dla polskich doktorantek: Innowacyjne biomateriały na implanty kości prezentowane w Genewie
Reading time: 2 minutes

Najnowsze posty

Srebrny medal dla polskich doktorantek: Innowacyjne biomateriały na implanty kości prezentowane w Genewie

Podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie, mgr inż. Dagmara Słota i mgr inż. Magdalena Bańkosz, doktorantki z Politechniki Krakowskiej, zaprezentowały swoje innowacyjne wynalazki związane z chirurgią i medycyną regeneracyjną tkanki kostnej. Za opracowanie biomateriału na implanty kości, zdobyły srebrny medal w kategorii M: „Medicine - Surgery - Orthopaedics - Material for disabled”.

Mgr inż. Dagmara Słota i mgr inż. Magdalena Bańkosz są laureatkami XIII Ogólnopolskiego Konkursu "Student-Wynalazca", w którym wyłoniono 5 zwycięzców. Ich prace koncentrują się na opracowaniu kompozytów bioaktywnych, które mają potencjał aplikacyjny w implantologii, takiej jak chirurgia i medycyna regeneracyjna tkanki kostnej. Wynalazki zostały opracowane w ramach projektu TEAM-NET, finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.

 

Dwa rozwiązania opracowane przez Dagmarę Słotę to "Sposób otrzymywania kompozytu o osnowie polimerowej zawierającej hydroksyapatyt i kompozyt o osnowie polimerowej zawierającej hydroksyapaty" oraz "Sposób otrzymywania dwuwarstwowej bioaktywnej powłoki kompozytowej i dwuwarstwowa bioaktywna powłoka kompozytowa". Pierwszy z nich, miał na celu stworzenie metody tworzenia biozgodnych materiałów kompozytowych polimerowo-ceramicznych. Materiały te zawierały fosforany wapnia i polimery zarówno naturalne, jak i syntetyczne, co czyniło je potencjalnie użytecznymi w dziedzinie implantologii, przede wszystkim w chirurgii i medycynie regeneracyjnej tkanki kostnej. Oczekiwanym rezultatem prac nad tym wynalazkiem było stworzenie materiału kompozytowego, który mógłby służyć do tworzenia spersonalizowanych, biomimetycznych implantów. Jak podkreślała Słota, technologia ta pozwala na tworzenie kompozytów o dowolnym kształcie, co umożliwia ich dostosowanie do indywidualnych potrzeb pacjenta. Ważnym aspektem tego wynalazku jest również to, że nie generuje on żadnych produktów ubocznych, co czyni go bezpiecznym dla środowiska.

 

Drugim z wynalazków Mgr inż. Dagmary  Słoty, za który otrzymała nagrodę, był „Sposób otrzymywania dwuwarstwowej bioaktywnej powłoki kompozytowej”. Ten wynalazek, podobnie jak pierwszy, miał istotne znaczenie dla implantologii. Stworzona dwuwarstwowa, bioaktywna powłoka kompozytowa może służyć do pokrywania implantów polimerowych i metalicznych, na przykład endoprotezy. Twórczyni podkreśla, że powłoka ta zapewnia lepsze połączenie implantu z otaczającymi go tkankami, eliminuje ryzyko obluzowania i przemieszczenia implantu, a także, dzięki swojej bioaktywności, wpływa na indukowanie procesu powstawania kości.

Srebrne odznaczenie przyznane mgr inż. Damarze Słocie i mgr inż. Magdalenie Bańkosz /  pk.edu.pl

Opracowane technologie zostały stworzone w ramach projektu realizowanego przez zespół z Politechniki Krakowskiej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Agnieszki Sobczak-Kupiec z Katedry Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki. W przedsięwzięcie zaangażowane były także inne instytucje naukowe tworzące konsorcjum. W opracowanie tych technologii zaangażowane były także dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK, dr inż. Agnieszka Tomala, dr inż. Anna Drabczyk, dr inż. Sonia Kudłacik-Kramarczyk, mgr inż. Magdalena Bańkosz, mgr inż. Wioletta Florkiewicz.

 

Wyjazd do Genewy był nie tylko okazją do prezentacji wynalazków, które są wynikiem długotrwałych badań i zaangażowania w poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w medycynie regeneracyjnej, ale także stanowił dla młodych naukowczyń szansę na rozmowy biznesowe i nawiązanie kontaktów na międzynarodowym forum. Srebrny medal, który zdobyły, to dowód na ich sukces i potwierdzenie wysokiej jakości ich pracy.

 

 

Literatura:

https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4814:doktoranki-pk-zaprezentowaly-wynalazki-w-genewie-i-dostaly-srebrny-medal&catid=49&lang=pl&Itemid=1152

https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4626:dagmara-slota-z-nagroda-glowna-konkursu-student-wynalazca-doktorantka-zaprezentuje-swoje-osiagniecia-naukowe-w-genewie&catid=49&lang=pl&Itemid=1152

Powyższy artykuł powstał wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest reklamą. Nie ponosimy żadnych korzyści finansowych, ani innych korzyści związanych z jego publikacją.

Autor:  Michał Wiktorowicz