Photo representing the subject of the blog
Odkryto właśnie najaktywniejszy lek w historii walki z rakiem piersi! Wstrzymał progresję choroby u 75,8 % pacjentów!
Reading time: 2 minutes

Najnowsze posty

Odkryto właśnie najaktywniejszy lek w historii walki z rakiem piersi! Wstrzymał progresję choroby u 75,8 % pacjentów!

Opublikowane 24 marca 2022 r. wyniki międzynarodowych badań klinicznych „Destiny Breast-03” potwierdzają informację, na którą od lat czekał cały świat medycyny. Stworzono najaktywniejszy lek w historii leczenia raka piersi. Lek spowalnia chorobę u 76 % pacjentów.


The New England Journal of Medicine to recenzowane naukowe czasopismo medyczne wydawane przez Massachusetts Medical Society. Jest ono najstarszym, nieprzerwanie wydawanym czasopismem medycznym na świecie i jednym z najbardziej renomowanych, o wysokim wskaźniku cytowań. Opublikowane w nim 24 marca 2022 r. wyniki międzynarodowych badań klinicznych „Destiny Breast-03” potwierdzają informację, na którą od lat czekał cały świat medycyny1 . Stworzono najaktywniejszy lek w historii leczenia raka piersi. Lek spowalnia chorobę u 76 % pacjentów. Wśród 524 pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych odsetek tych, którzy nadal żyli bez progresji choroby po 12 miesiącach wyniósł 75,8%. Badanie dotyczyło chorych na najgorzej rokujący podtyp raka piersi HER2+.  Rak HER2 dodatni cechuje się wysoką agresywnością nawet w jego bardzo wczesnym stadium. Do dziś standardem leczenia wczesnego i zaawansowanego HER2 – dodatniego raka pierwsi jest trastuzumab emtanzyna. W opublikowanych kilka dni temu badaniach wykazano, że u wcześniej leczonych chorych na HER2-dodatniego przerzutowego raka piersi zastosowanie derukstekanu-nxki (Enhertu) wiąże się z ogromną poprawą w zakresie czasu wolnego od progresji choroby (progression free survival, PFS) w porównaniu z tradycyjnym leczeniem trastuzumabem emtanzyną (T-DM1). leczenie nowym środkiem spowalnia rozwój raka piersi u 75,8 proc. pacjentów. Skuteczność ta wynosi zaledwie 34,1 proc. w przypadku terapii standardowej. Do całkowitego wyeliminowania choroby doszło aż u aż 16 % pacjentów.


Jak działa lek? Podawany jest dożylnie i działa niczym “koń trojański” - twierdzą autorzy badań, naukowcy z zespołu pod kierunkiem profesora Javiera Cortesa. “Wnika on do komórek nowotworowych, omijając ich mechanizmy obronne i niszcząc je od środka, nie uszkadzając przy tym w takim samym stopniu zdrowych komórek”2.


Międzynarodowe badanie kliniczne „Destiny Breast-03” były prowadzone pod kierownictwem Dr. Javier Cortés Castána, pełniącego funkcję dyrektora IBCC - International Breast Cancer Center w Barcelonie3. Centrum jest pierwszą w Hiszpanii hiperspecjalistyczną jednostką leczenia raka piersi. Jak wskazuje dr Javier Cortés „zwykle, gdy dane z badania klinicznego są publikowane czasopiśmie The New England Journal of Medicine, są one uważane za tak ważne, że zmienią zwykłą praktykę leczenia. Dlatego jesteśmy dumni, że The New England Journal of Medicine akceptuje nasze dane i je publikuje”4. W innym z wywiadów wskazuje z kolei, że „mówimy o najaktywniejszym leku w historii raka piersi. Czuję słodko-gorzkie uczucie. Słodkie jest to, co ten lek robi, ale bardzo gorzkie jest to, że pamiętam pacjentów, którzy odeszli i nie byli w stanie jeszcze otrzymać tego leku. Znaleźliśmy pewną bramę. Już wiemy, że drzwi otwierają się dla nas też względem innych nowotworów jak rak płuc, rak trzustki itp.”5.

Maciej Kawecki

Prezes Instytutu Lema. Prorektor ds. innowacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. W latach 2019-2021 dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Innowacji Wyższej Szkoły Bankowej Warszawie. Od 2017 do 2019 r. dyrektor departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji.