Photo representing the subject of the blog
Polacy opracowali nowe związki przeciwnowotworowe!
Reading time: 2 minutes

Najnowsze posty

prof. n. farm. Paweł Szymański i dr hab. inż. Agnieszka Czylkowska, prof. PŁ / Politechnika Łódzka

Polacy opracowali nowe związki przeciwnowotworowe!

W dzisiejszych czasach walka z chorobą nowotworową stanowi jedno z największych wyzwań medycznych. Z tego powodu interdyscyplinarny zespół naukowców z Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Lublinie oraz z CBMiM PAN w Łodzi podjął się zadania opracowania nowych związków przeciwnowotworowych. Po wielu latach badań i prac projektowych naukowcy zaprojektowali oraz zsyntetyzowali dwa nowe związki o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym, które zostały dogłębnie przebadane pod kątem właściwości fizykochemicznych i biologicznych.

 

Poważny problem zdrowotny

 

Nowotwór płuc jest jednym z najpoważniejszych i najczęściej występujących typów nowotworów na świecie. Co roku dotyka on około 2,1 miliona ludzi, co stanowi aż 11,6% wszystkich przypadków. Niestety, choroba ta powoduje również wiele zgonów - około 1,76 miliona rocznie, co stanowi 18,4% wszystkich zgonów z powodu chorób nowotworowych. U mężczyzn jest to najczęstsza przyczyna śmierci (22% wszystkich zgonów), a u kobiet druga co do częstości (13,8% wszystkich śmiertelnych przypadków). Może ona przybierać różne formy, ale najczęściej występującym typem jest gruczolakorak. W obliczu tak poważnego problemu zdrowotnego, naukowcy prowadzą intensywne badania nad potencjalnym wykorzystaniem nowych metod leczenia.

dr n. farm. Kamila Czarnecka i prof. dr hab. n. farm. Paweł Szymański / Politechnika Łódzka

W kierunku skuteczniejszych leków

 

Proces projektowania nowoczesnych substancji medycznych, które będą skuteczne w walce z chorobami, jest skomplikowany, wymaga połączenia wielu dziedzin nauki i opiera się na zależności pomiędzy jednostką chorobową, a związkiem chemicznym. Do tego celu wykorzystywane jest nowoczesne oprogramowanie komputerowe umożliwiające projektowanie struktur związków leczniczych, które będą działały na zmienione chorobowo miejsca lub układy w organizmie. Aby jednak przetestować skuteczność takiego leku, należy wdrożyć wiele kroków. Najpierw trzeba zaprojektować odpowiedni związek chemiczny, a następnie wykonać jego syntezę. Następnie związek ten jest badany pod kątem właściwości fizykochemicznych i biologicznych i jeśli okaże się, że posiada właściwości lecznicze, przechodzi on do dalszych etapów badań, w których sprawdzana jest jego skuteczność i bezpieczeństwo dla ludzkiego organizmu. Dopiero po udanych testach i uzyskaniu odpowiednich pozwoleń od organów regulacyjnych, nowy lek może trafić na rynek i być stosowany w leczeniu chorób.

dr n. farm. Paweł Kręcisz / Politechnika Łódzka

mgr inż. Anita Raducka / Politechnika Łódzka

Odkrycie polskich naukowców

 

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Polskiej Akademii Nauk w Łodzi od dłuższego czasu zajmują się badaniem molekularnych aspektów chorób nowotworowych. Zaprojektowali i zsyntezowali oni dwa nowe związki przeciwnowotworowe na podstawie wykonanych symulacji i obliczeń komputerowych. Właściwości fizykochemiczne zostały zbadane na Politechnice Łódzkiej przez naukowców z Wydziału Chemicznego, natomiast zespół z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przeprowadził badania biologiczne. Na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań in silico, naukowcy dobrali odpowiednie linie komórkowe do przeprowadzenia badań in vitro. Ich wyniki dały nadzieję całemu zespołowi naukowców, potwierdzając zasadność podjętych badań. Związki te wykazywały silne właściwości przeciwnowotworowe, szczególnie w przypadku linii komórkowych A549 ludzkiego raka płuc. Jednakże są one zaledwie wierzchołkiem góry lodowej i prace w tym kierunku będą kontynuowane w przyszłości.

dr hab. inż. Małgorzata Szczesio, prof. PŁ / Politechnika Łódzka

dr hab. n. farm. Monika Pitucha / Politechnika Łódzka

Współpraca między ośrodkami naukowymi daje nadzieję

 

Wyniki badań zostały opublikowane w pracy pt. "Cytotoxic Activity against A549 Human Lung Cancer Cells and ADMET Analysis of New Pyrazole Derivatives" w International Journal of Molecular Sciences i pokazuje, że interdyscyplinarność zespołów naukowych daje możliwość wielokierunkowych badań, co jest szczególnie ważne w dobie rosnącej liczby osób chorych na nowotwory. Praca nad tymi związkami jest zaledwie początkiem, ale już teraz daje nadzieję na rozwój bardziej skutecznych leków przeciwnowotworowych. Ponadto pokazuje również doskonałą współpracę czterech wiodących ośrodków naukowych oraz przyjaźń, która zrodziła się podczas tej współpracy.

mgr inż. Bartłomiej Rogalewicz / Politechnika Łódzka

dr Tomasz Pawlak / Politechnika Łódzka

Skład zespołu: Politechnika Łódzka – dr hab. inż. Agnieszka Czylkowska, prof. PŁ, dr hab. inż. Małgorzata Szczesio, prof. PŁ, mgr inż. Anita Raducka i mgr inż. Bartłomiej Rogalewicz;  z UM w Łodzi - dr n. farm. Paweł Kręcisz, dr n. farm. Kamila Czarnecka i prof. dr hab. n. farm. Paweł Szymański; z UM w Lublinie - dr hab. n. farm. Monika Pitucha i z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN - dr Tomasz Pawlak

Powyższy artykuł powstał wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest reklamą. Nie ponosimy żadnych korzyści finansowych, ani innych korzyści związanych z jego publikacją.

Autor:  Michał Wiktorowicz