Photo representing the subject of the blog
Polacy opracowali pierwszy taki żel, do hodowli ludzkich komórek 3D.
Reading time: 2 minutes

Najnowsze posty

Polacy opracowali pierwszy taki żel, do hodowli ludzkich komórek 3D.

Polski startup O Real Research działa w obszarze biotechnologii. Opracował innowacyjną, opatentowaną technologię LifeGel, która rewolucjonizuje proces badawczy przekształcając go z nieefektywnej i kosztownej hodowli komórek 2D na znacznie bardziej niezawodną i efektywną hodowlę ludzkich komórek 3D. Ich produkt na bazie hydrożelu o nazwie LifeGel pozwala firmom farmaceutycznym przeprowadzić proces opracowywania nowych leków w sposób wydajny, bezpieczny i oszczędny. Twórcy szacują, że ich metoda 100-krotnie zmniejsza wykorzystanie zwierząt laboratoryjnych w badaniach nad nowymi lekami, obniży koszty badań przedklinicznych o 35% oraz 10-krotnie podniesie prawdopodobieństwo znalezienia nowych leków z aktualnych 2-3% do 20-30%.

 

Autorami projektu jest Marcin Krzykawski i Renata Krzykawska. Komórki hoduje się dzisiaj w różnych celach. Nie tak dawno opisywaliśmy projekt wydruku pierwszej na świecie bionicznej trzustki, gdzie wyspy trzustkowe zawieszone były w hydrożelu który pełni funkcję „zlepiszcza” zapewniając im warunki do inkubacji i symetrycznego rozwoju. Innym przykładem opisywanego już przez nas zastosowania komórek zawieszanych w hydrożelu jest badanie skuteczności terapii onkologicznych, zanim są one podawane pacjentowi. Pobrane od pacjenta komórki nowotworowe zawiesza się w hydrożelu, symulując środowisko naturalne i podaje się im terapeutyki, sprawdzając stopień reaktywności. Jeśli lek działa, podaje się go pacjentowi. Jeśli lek nie działa, nie podaje się go pacjentowi gdyż doprowadzi tylko do wyniszczenia organizmu. W przypadku projektu O Real Research chodzi głownie o to, by badać na takich komórkach nowe leki lub procesy biologiczne. Opracowany przez Polaków hydrożel służy do tworzenia czegoś, co nazywamy modelami badawczymi. Model badawczy to jest np. komórka nowotworowa rosnąca in vitro w laboratorium. Standardowym modelem badawczym są hodowle 2D które powstały niemal 70 lat temu. Dziś okazuje się, że mimo drastycznie rosnących nakładów na badania, tempo wdrażania nowych leków maleje, a ich ostateczna cena rośnie. Jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy jest fakt, że wczesne procesy badawcze są prowadzone na archaicznych hodowlach komórkowych 2D. Jak wskazał w rozmowie z nami współtwórca projektu Marcin Krzykawski „nasz hydrożel umożliwia łatwe wykorzystanie zaawansowanych technologii hodowli 3D już na pierwszych etapach testowania kandydatów na leki dzięki czemu po pierwsze około 10X możemy zwiększyć prawdopodobieństwo znalezienia nowych leków (dziś w onkologii to prawdopodobieństwo wynosi około 3,7%), po drugie, dzięki zastosowaniu naszej technologii zużycie zwierząt spadnie do 100X, po trzecie oszczędzimy około 35% kosztów przedklinicznych i po czwarte o co najmniej 25% skrócimy faze drug discovery”.

 

Zadałem twórcom pytanie, jak wygląda konkurencja na tym rynku. Uzyskałem odpowiedź, że około 70% rynku ma produkt o nazwie matrigel ale nie tylko z firmy Corning ale też jego wersję inny producentów jak na przykład amsbio. Następnie około 20% rynku hodowli 3D ma hodowle typu kropli wiszącej oraz niskoadhezyjne płytki i tutaj  wspomnają o firmie InSphero oraz o produkcie "ULA plates". Pozostałe 10% jest rozsmarowane na inne mniejsze technologie. Każde z nich odbiega jednak swoją efektywnością od żelu tworzonego przez Polaków. Sam LifeGel uzyskał już ochronę patentową. Twórcy złożyli również wnioski o objęcie ochroną patentową urządzenie  LifeCube które automatyzuje hodowle 3D i do tego umożliwia symulacje dowolnej farmakokinetyki leków - żadne inne urządzenie in vitro tego nie potrafi. Firma zdobyła już kilku klientów komercyjnych. Aktualnie Real Research poszukuje finansowania pomostowego w wysokości 600 tys. EUR co jest krokiem pośrednim do rundy finansowania A (5M EUR+). Twórcy zakończyli już walidację produktu, a głównym celem planowanego finansowania pomostowego jest przeprowadzenie  dodatkowych bezstronnych badań i upublicznienie wyników w obiektywnych publikacjach naukowych, które zwiększą świadomość i zaufanie do produktu oraz umożliwią dotarcie do dużych odbiorców farmaceutycznych. Twórcy zaznaczają, że w tym zakresie badania są już zaawansowane i publikacja wkrótce będzie przygotowywana. Następnym etapem będzie wspomniana inwestycyjna runda A, która pozwoli na skalowanie działalności.

Autor:  Maciej Kawecki